Členská základna

Dnes má sbor dobrovolných hasičů 69 členů. Z toho dospělých (25 mužů, 11 žen), mládež dívky 8 členů a chlapci 25 členů. Z těchto členů je tvořena i zásahová jednotka ( přesný název je Jednotka sboru dobrovolných hasičů). Je tvořena ze 12 členů, kteří prošli výcvikem a školením na velitele ZJ, technika, strojníka, zdravotníka, preventistu.


Čistíme Česko                                                                                                                                                                                        Každý rok se účastníme čištění řeky na našem úseku v rámci akce Čistíme Česko, vždy se účastní hodně dobrovolníků z řad SDH i z obce Sadov a Bor.