Členská základna

Dnes má sbor dobrovolných hasičů 68 členů. Z toho dospělých (24 mužů, 12 žen), mládež 32 členů. Z těchto členů je tvořena i zásahová jednotka ( přesný název je Jednotka sboru dobrovolných hasičů). Je tvořena ze 12 členů, kteří prošli výcvikem a školením na velitele ZJ, technika, strojníka, zdravotníka, preventistu.


Čistíme Česko                                                                                                                                                                                        Každý rok se účastníme čištění řeky na našem úseku v rámci akce Čistíme Česko, vždy se účastní hodně dobrovolníků z řad SDH i z obce Sadov a Bor.