Historie Sboru dobrovolných hasičů

   Sbor dobrovolných hasičů v Boru( Haid) byl založen v roce 1883 pod vedením statného velitele Rudolfa Roodiga. Okamžitě po založení vstoupil sbor do Zemské ústřední hasičské jednoty a byl začleněn do župy číslo 56 s názvem Ostrovská okresní hasičská jednota, která v té době sdružovala již sbory Ostrov, Radošov, Květnová a Moříčov. Později do této jednoty vstoupily sbory Stráň, Dolní Žďár a Hájek, takže v roce 1887 bylo v župě zapsáno 8 sborů se 422 činnými členy. 

   Náš sbor byl po založení vybaven ruční požární technikou, ale již v polovině třicátých let si sbor pořizuje přenosnou motorovou stříkačku značky Flader. K převozu stříkačky se používal koňský potah, později po přidělení novějších přívěsných motorových stříkaček se využíval k jejich převozu traktor místních zemědělců.

    Prvním požárním automobilem byla v roce 1974 Tatra 805 s požární nástavbou, která hasičům sloužila čtyři roky. V roce 1993 si sbor pořídil opět vůz Tatra 805 ve vojenském provedení, který v roce 1998 nahradila Avia 30 se speciální požární nástavbou. V současné době je sbor vybaven vozidlem Ford Tranzit s přívěsem, ve kterém je požární stříkačka PS 12.       Hasičské skladiště se nacházelo mezi kostelem a domem p. č. 51. V roce 1962 byla hasičská technika přestěhována do garáží pod sálem místního hostince. V roce 1970 si hasiči postavili v akci Z hasičskou zbrojnici s klubovnou, kterou stále používají ke své činnosti.                                                                                                                                                                    V první polovině 60. let byl krátce založen kroužek Mladých požárníků, který později zanikl. V roce 2011 jsme kroužek znovu obnovili. V roce 1982 přesněji 12. 6. se v Boru konala okresní soutěž požárních družstev na louce za bytovkami a v měsíci srpnu téhož roku byl ustanoven nový požární okrsek č. 15 z obcí Bor, Hájek, Sadov a za jeho velitele byl zvolen pan Karel Zelenka z Boru.                                                                                                                                                                  V pozdějších letech se vystřídalo ve funkci velitele sboru hasičů v Boru 9 členů. Postupně p. Konopa Ladislav (1984-1994), p. Paringger Vladimír (1994), p. Klíma Jan (1994-1996), p. Nepovím (1996-1997), Konopa Ladislav (1997), p. Klíma Jan (1997-1998), p. Konopa Vladimír (1998), p. Růžička (1998-1999), p. Krček Václav ( 1999), p. Kročák Milan (1999-2000), p. Klíma Jan (2000-2004), p. Konopa Miroslav (2004), p. Rom Tomáš (2004-2005), p. Klíma Jan (2005- 2014) a p. Hromada Karel je velitelem do současnosti.                                                                                                                                                    Ve funkci předsedy základní organizace Svazu požární ochrany sboru se vystřídali pánové: Růžička Stanislav st. (1980), p. Mandlík Josef (1980-1990), p. Trojášek Bohumil (1990-1991), téhož roku byla tato funkce přejmenována na starostu a pod novým názvem starosta SDH opět pokračoval ve funkci p. Trojášek Bohumil (1991-2003), p. Klíma Jan (2003-2015) a první žena ve funkci starosty pí. Píchová Monika (2015- ?) do současnosti.