Zásahová jednotka

V souladu s ustanovením (§. 30 písm. b- g) Vyhlášky č. 247/2001 sb. O organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ustanovuji jednotku požární ochrany předurčenou k plnění úkolů na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatelstva takto:

Název jednotky: Sbor dobrovolných hasičů             kategorie: JPO V                                                                                               Dislokace:      Hasičská zbrojnice                          místo:   Obec Bor

Ustanovení jednotky:  Velitel:          Karel Hromada                                                                                                                                                           Josef Suchý

                                Preventista:    Tomáš Rom                                                                                                                                            Technik:         Josef Konopa                                                                                                                                        Zdravotník:   Monika Píchová                                                                                                                                                            Michaela Podzimková                                                                                                                            Hasič:            Jiří Dobeš                                                                                                                                                                    David Kroupa                                                                                                                                                              Petr Trojášek                                                                                                                                                                Martin Konopa                                                                                                                                                            Radek Koch                                                                                                                                                                  Marek Boháček                                                                                                     Platnost:  Do odvolání                                                                                                                                                                     Pozn:   V případě nutnosti bude tato jednotka doplněna o další členy z SDH Bor.