Zásahová jednotka

V souladu s ustanovením (§. 30 písm. b- g) Vyhlášky č. 247/2001 sb. O organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ustanovuji jednotku požární ochrany předurčenou k plnění úkolů na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatelstva takto:

Název jednotky: Sbor dobrovolných hasičů             kategorie: JPO V                                                                                               Dislokace:      Hasičská zbrojnice                          místo:   Obec Bor

Ustanovení jednotky:  Velitel:          Karel Hromada                                                                                                                                                          Preventista:    Tomáš Rom                                                                                                                                                                 Technik:         Josef Konopa                                                                                                                                                            Zdravotník:   Monika Píchová                                                                                                                                                                                Michaela Podzimková                                                                                                                                                   Hasič:        Jakub Licehammer                                                                                                                                                                            Jiří Dobeš                                                                                                                                                                                          David Kroupa                                                                                                                                                                                    Petr Trojášek                                                                                                                                                                                      Jan Tkáč                                                                                                                                                                                            Josef Suchý                                                                                                                                       Platnost:  Do odvolání                                                                                                                                                                     Pozn:   V případě nutnosti bude tato jednotka doplněna o další členy z SDH Bor.