Od roku 1996, kdy se kompletně vyměnilo složení výboru SDH se naše organizace začala ubírat jiným směrem než v minulosti. Místní hasiči se více zapojovali do dění obce, pořádali hasičské plesy, masopustní průvody a účastnili se soutěží v požárním sportu. Prohloubila se spolupráce s vedením obce Sadov, která umožnila naší organizaci pořádat soutěže v požárním sportu od roku 2010 v Sadově. V roce 2011 se nám podařilo obnovit činnost mladých hasičů, opět byl založen kroužek Mladých hasičů a z řad našich členů jsme vybrali instruktory a vedoucí mládeže, kteří absolvovali zkoušky. Vedoucími a instruktory se staly: Podzimková Michaela, Konopová Dáša a Licehammer Jakub. Mládež je rozdělena na dvě věkové skupiny a to na kategorie přípravky (3-6 let) a starší (7-14) let. Naše drobotina měla premiéru na soutěžích v požárním sportu. Kategorie starších je zapojena do soutěží od roku 2011 a to i do soutěže hry Plamen. Od ruku 2013 jsme se zapojili i do Krajské ligy, kde děti reprezentují nejen naše SDH, ale i obec Sadov.