Hasící prostředky

Přenosné hasící přístroje: 1. vodní                                                                                                                                                                                              2. práškový                                                                                                                                                                                        3. pěnový                                                                                                                                                                                          4. CO2-sněhový