Požární sport

Od roku 2010 pořádáme pravidelně soutěž v požárním sportu O pohár starosty obce. A od roku 2013 pořádáme taktéž soutěž pro mládež, která je zapsána v Krajské lize. Účastníme se pohárových soutěží pro dospělé i mládež. Naše organizace má i zastoupení v řadách rozhodčích, a to pí. Píchovou Moniku, která absolvovala rozhodčí zkoušky na soutěže dospělých a mládeže. Pro požární sport bylo zakoupeno nové vybavení: požární nádrž, sada hadic na štafety, proudnice, sací koš, sada hadic na útoky, sportovní přilby, pákový rozdělovač, džberová stříkačka a jiné potřebné věcičky.

Prevence

Na úseku prevence se zaměřujeme na kontroly obytných domů. Provádíme asistenční hlídky. V současné době máme preventistu p. Tomáše Roma a p. Josefa Suchého, kteří jsou nositeli odznaku odbornosti lll. stupně a pravidelně se účastní odborných školení. I mládež získává odznaky odbornosti Preventista Junior a Preventista.

Kulturní akce

Naše organizace pomáhá obci Sadov při pořádání dětského dne, mikulášské besídky, rozsvícení vánočního stromu a dále děláme asistenční hlídky na plesech a dalších kulturních akcí pořádaných obcí Sadov.

Oslavy 135 let založení sboru 

Sláva, která se konala v sobotu 8. září 2018, začala v borském kostele svaté Máří Magdaleny krátkým koncertem pěveckého sboru La Dolce Vita za účasti vážených hostů i samotných hasičů. Projev pronesl starosta obce Ladislav Ludvík a starostka SDH Monika Píchová. Pak došlo k požehnání nového praporu SDH Bor, provedl vikář Marek Hric. Potom už se hasiči nejen z Boru, ale i blízkého okolí vydali na spanilou jízdu, která končila na hřišti v Sadově. Tam už byly připraveny ukázky zásahů mladých hasičů. Ve večerních hodinách proběhlo v kulturním domě v Sadově ocenění všech dobrovolných hasičů, kteří pomáhali při řešení nenadálých situací.