Prevence

Na úseku prevence se zaměřujeme na kontroly obytných domů. Provádíme asistenční hlídky. V součastné době máme preventistu p. Tomáše Roma a p. Josefa Suchého, kteří jsou nositelé odznaku odbornosti lll. stupně a pravidelně se účastní školení. V mládeži získali odznaky odbornosti Preventista Junior a Preventista Jakub Skočdopole, Radek Koch a Michal Rauer.